શુક્રવાર, 24 મે, 2013

મળી ગયા

એવી રીતે નયનથી નયન મળી ગયા,
જાણે શ્વાસને નવા સંબંધ મળી ગયા.

જેને આખા જગતમાં શોધ્યા મેં,
એતો મને મારી જ અંદર મળી ગયા.

નીકળ્યો તો એકલો સફરમાં ઘરથી,
છોડે નહિ મને એવા હમસફર મળી ગયા.

જગત જેને ગોતે છે હરપળ બધે,
એવા અમુલખ અમને રત્નો મળી ગયા.

પોતાના તેજથી એકલો પડી ગયો સુરજ,
ચંદ્રને તો કેટલાય સિતારા મળી ગયા.

કંટકોની રાહ પર ચાલ્યો જિંદગીભર,
એટલે મરણપથારી પર ફુલો મળી ગયા.

નજર ભીની થઇ ગઈ ખુદાની 'આનંદ',
જ્યારે એને મારા ઝખ્મોના ખબર મળી ગયા.