લોકગીત અનુક્રમ

 1. આવકારો મીઠો આપજે રે
 2. ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે
 3. ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું
 4. સોનલ ગરાસણી
 5. મીઠી માથે ભાત
 6. ચેલૈયાનું હાલરડું
 7. મારી માતાની તોલે કોઈ ના આવે
 8. કંકુએ રંગાશે ભીમા માનો લાડલો
 9. આજ ભીમ બોલે છે દલિતોના ઉરમાં
 10. જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ
 11. વહુએ વગોવ્યા મોટા ખોરડા
 12. બેડુ મારું નંદવાણું
 13. સોનાની સાંકળે બાંધ્યો હિંડોળો
 14. માલમ મોટા હલેસાં તું માર
 15. અમર ફૂલવેંઝણો
 16. કસુંબીનો રંગ
 17. શિવાજીનું હાલરડું
 18. સોના વાટકડી રે કેસર ઘોળ્યા
 19. ઘમ રે ઘંટી ઘમ ઘમ થાય
 20. ચારણકન્યા
 21. સવા બશેરનું મારું દાતરડું
 22. મોરબીની વાણીયાણ
 23. એક ઝાડ માથે ઝુમખડું
 24. ચાંદો ઉગ્યો ચોકમાં
 25. અચકો મચકો કારેલી
 26. હાજી કાસમ તારી વીજળી રે
 27. જાહલની ચીઠી