રવિવાર, 24 જૂન, 2012

શાળા પ્રવેશોત્સવ વર્ષ ૨૦૧૨

ઉપસ્થિત અતિથી વિશેષ શ્રી.
પહેલા ધોરણ ના વિદ્યાર્થીઓને સ્કુલ કીટ આપીને
પ્રવેશ કરાવ્યો.
માનનીય મહેમાન શ્રીના હસ્તે ઇનામ વિતરણ

શાળાના દાતા શ્રી કાળુભાઈ પદમાણી નું શિક્ષક શ્રી
દ્વારા સન્માન
.

મુખ્ય મંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી નું વક્તવ્ય ગ્રામજનો અને
અધિકારી ગણ દ્વારા નિહાળવામાં આવ્યું.

ધોરણ ૫ ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 'જય સોમનાથ' ગીતના
શબ્દો પર અભીનય.

ધોરણ ૨ ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 'ઇન્સાફ કી ડગર પે' દેશભક્તિ
ગીત પર અભીનય.

શાળામાં શ્રી કેશુભાઈ પટેલ દ્વારા રૂપિયા ૨૫૦૦ નું રોકડ
દાન સ્વીકારતા આચાર્યા બેન શ્રી.