ગુરુવાર, 16 મે, 2013

મોદી

માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી પર આ કવિતા લખી છે જેમાં દર્શાવેલ
તમામ વિચારો મારા અંગત વિચારો છે...

ગુજરાતની શાન છે મોદી,
ગુજરાતીનું માન છે મોદી,
રોકી શક્યું ના રોકે રોકાય નૈ,
એક એવું તોફાન છે મોદી.

યોગીઓનું ધ્યાન છે મોદી,
સંતોનું અભિમાન છે મોદી,
મળ્યું અમુલખ ઈશ્વરથી,
એક એવું વરદાન છે મોદી.

યુવાનોમાં યુવાન છે મોદી,
દેશભક્તિનું ગાન છે મોદી,
નીરખી રહ્યું છે આખું જગત,
ભારતની પહેચાન છે મોદી.

ચાણક્યના શિષ્ય મોદી,
ગુજરાતના છે ભિષ્મ મોદી,
'આનંદ' મારા મનની કહું છું,
હવનકુંડની ભસ્મ મોદી.