રવિવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2011

No Grave


There is no grave,
can hold my body down.”

                  મિત્રો, wwe થી જો તમે અજાણ હોવ તો કહી દઉં કે અંડરટેકર નામનો એક વ્યક્તિ છે જેના એન્ટ્રન્સ સોંગમાં ઉપરની લાઈન આવે છે. વાક્ય સમજાવું?
Grave’ નો અર્થ થાય છે કબર. એટલે કે વાક્યનો અર્થ જોઈએ તો...

                 “એવી એકેય કબર નથી જે મારા શરીરને નીચે જકડી રાખી શકે.”
                 
                  પરંતુ આપણા માટે તો અહિયા પણ શીખવા જેવું છે. માનવ જીવનમાં ઘણીવાર મુશ્કેલીઓ, સંકટો અને જુદા જુદા વિકટ સંજોગો આવતા હોય છે. મારા માટે પણ એવું બનેલું. પણ એ સંજોગો કહેવાની મારી ઈચ્છા નથી. પણ તે સમયે આ વાક્યે મને ઘણું જ પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. આ વાક્યે મને એક આક્રમક વિચારધારા આપી. જાણે કે આત્મવિશ્વાસનો એક નવો સ્ત્રોત જ આપી દીધો.
                  મુશ્કેલીઓ અને સંકટોની સામે લડવાની તાકાત મળી ગઈ. તેથી હંમેશા યાદ રાખો કે તમે ખુદ વિજેતા છો. અને તમે હંમેશા જીતવાના જ છો.મુશ્કેલીઓ છે,હશે અને રહેવાની છે.પણ તેમની તાકાત નથી કે તમને રોકી શકે.
So, keep winning the war of your Life.