શનિવાર, 28 મે, 2011

Std.9

સરકારે હાઈ સ્કુલોમાં નવામાં ધોરણ ના વર્ગોની સંખ્યા વધારવા નું નક્કી કર્યું છે.....આ માહિતી મેળવવા અહી ક્લિક કરો. 
Extension of Classes in Std. 9